top of page

Články

Kmeňové bunky v liečbe Parkinsonovej choroby

Kmeňové bunky v liečbe Parkinsonovej choroby

Morbus Parkinson, jedna choroba s mnohými tvárami sa vďaka vede dostáva do svetla poznania a stráca svoju “masku”. Parkinosonova choroba (PD) je progresívna porucha nervového systému, zapríčinená degenráciou a následným odumretím nervových buniek zodpovedných za sekréciu neurotransmiteru dopamínu...

bottom of page