top of page

Štúdie

Publikácie štúdií na stránke MEDCON vznikajú ako spolupráca IMBM a MEDCONu. Jedná sa o preložené a zjednodušené výskumy vedcov z IMBM. Pred finálnou publikáciou na našej stránke preklady výskumov vždy prechádzajú  kontrolou a odsúhlasením od samotných vedcov.

Extracelulárna DNA a jej význam pri IBD

Extracelulárna DNA a jej význam pri IBD

DNA ako molekula sa javí pomerne známou, v skutočnosti sa o nej máme stále čo učiť. Aj vďaka vedcom z Ústavu molekulárnej biomedicíny (IMBM), Lekárska Fakulta Univerzity Komenského, sa dozvedáme stále viac aj o tejto molekule. V tomto článku si predstavíme koncept extracelulárnej DNA a aj to, akú úlohu zohráva pri zápalových ochoreniach- Crohnovej chorobe a ulceróznej kolitíde známych tiež pod skratkou IBD (Inflammatory Bowel Diseases).

bottom of page