PREČO SA ZÚČASTNIŤ?

Korešpondenčný seminár prináša efektívny a zábavný spôsob, ako rozšíriť svoje poznatky z medicíny a zistiť, či je medicína to pravé. Vďaka projektom zameraným na kazuistiku a hĺbavým otázkam o ľudskom tele sa naučíš vnímať ľudské telo komplexnejšie, a získaš náhľad do práce lekárov cez určovanie diagnózy a liečby. Účasťou si potrénuješ schopnosti, ktoré sa pri štúdiu medicíny nestratia, a naučíš sa pracovať so študijnými materiálmi na internete.

Najúspešnejší riešitelia budú ocenení a pozvaní na päť-dňové sústredenie zamerané na rozšírenie dovedností zábavnou formou, zlepšenie komunikatívnych schopností či kreativity. Tu si môžete pozrieť viac informácii Letnej akadémii KaSMED 2021.