top of page

PREČO SA ZÚČASTNIŤ?

Korešpondenčný seminár prináša efektívny a zábavný spôsob, ako rozšíriť svoje poznatky z medicíny a zistiť, či je medicína to pravé. Vďaka projektom zameraným na kazuistiku a hĺbavým otázkam o ľudskom tele sa naučíš vnímať ľudské telo komplexnejšie, a získaš náhľad do práce lekárov cez určovanie diagnózy a liečby. Účasťou si potrénuješ schopnosti, ktoré sa pri štúdiu medicíny nestratia, a naučíš sa pracovať so študijnými materiálmi na internete.

Najúspešnejší riešitelia budú ocenení a pozvaní na týždňové sústredenie zamerané na rozšírenie dovedností zábavnou formou, zlepšenie komunikatívnych schopností či kreativity. Tu si môžete pozrieť viac informácii od starších ročníkoch Letnej akadémie. 

Ocenenie pre prvých troch najúspešnejších riešiteľov budú ohlásené neskôr behom školského roka.

bottom of page