top of page

Studies

Publications of studies on the MEDCON website are created as a collaboration between IMBM and MEDCON. These are translated and simplified researches of scientists from IMBM. Before the final publication on our site, translations of research always go through   control and approval by the scientists themselves.

Extracelulárna DNA a jej význam pri IBD

Extracelulárna DNA a jej význam pri IBD

DNA ako molekula sa javí pomerne známou, v skutočnosti sa o nej máme stále čo učiť. Aj vďaka vedcom z Ústavu molekulárnej biomedicíny (IMBM), Lekárska Fakulta Univerzity Komenského, sa dozvedáme stále viac aj o tejto molekule. V tomto článku si predstavíme koncept extracelulárnej DNA a aj to, akú úlohu zohráva pri zápalových ochoreniach- Crohnovej chorobe a ulceróznej kolitíde známych tiež pod skratkou IBD (Inflammatory Bowel Diseases).

bottom of page