top of page

CO JE KASMED?

KaSMED, Korespondenční seminář medicíny, je nový projekt studentů středních a vysokých škol spadající pod občanské sdružení mMEDCON, zaměřený na přiblížení oboru medicíny středoškolákům na Slovensku a v Česku. KaSMED sestává ze sad úkolů na různá témata v podobě "case studies". Středoškoláci by obdrželi potřebné materiály jako například popis anamnézy pacienta, příznaky, výsledky měření vitálních funkcí a podobně. Jejich úkolem je přijít s hypotézou na možnou diagnózu, vytvořit plán krátkodobé nebo dlouhodobé léčby, zvážit rizika či odpovědět na jiné otázky související s diagnózou. Korespondenční seminář lze řešit v českém a anglickém jazyce.

Letošní témata KaSMEDu jsou neurologie, dermatologie, endokrinologie, nefrologie, a ortopedie. První kolo bude zveřejněno 1. listopadu 2023.

bottom of page