Venujte 2% z dane pre mMEDCON

Darujem 2% ako fyzická osoba - zamestnanec

1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.

2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.

3. Najneskôr do 30. apríla 2022 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

2% z dani na web.png

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnost

Vyhlásenie poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Darujem 2% ako právnická osoba alebo fyzická osoba (ktorá si daňové priznanie robí sama)

Vyplňte v Daňovom priznaní kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu. Uvádza sa iba IČO a názov, teda: 

IČO: 36115908

Obchodné meno: mMEDCON

Dôležité termíny

Do 15. februára 2022

Fyzické osoby, ktoré sú zamestnané a daňové priznanie robia so zamestnávateľom, si do tohto termínu podavajú žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane.

Do 31. marca 2022  

Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania, ak majú odklad na podanie DP tak je to termín do 30.6.2022.

Do 30. apríla 2022  

Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane).