top of page
Venujte 2% z dane pre mMEDCON

Darujem 2% ako fyzická osoba - zamestnanec

1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z
príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.

2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.

3. Najneskôr do 02.05.2023 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

2% z dani na web.png

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnost

Vyhlásenie poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Darujem 2% ako právnická osoba alebo fyzická osoba (ktorá si daňové priznanie robí sama)

Vyplňte v Daňovom priznaní kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu. Uvádza sa iba IČO a názov, teda: 

IČO: 36115908

Obchodné meno: mMEDCON

Dôležité termíny

Do 15. februára 2023

Fyzické osoby, ktoré sú zamestnané a daňové priznanie robia so
zamestnávateľom, si do tohto termínu podavajú žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania
dane.


Do 31. marca 2023

Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí
podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je
už súčasťou daňového priznania, ak majú odklad na podanie DP tak je to termín do 30.6.2023.


Do 02. mája 2023  

Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť
vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení
dane).

Podporte nás

Vďaka Vašej podpore môžeme naše vzdelávacie aktivity ponúkať aj študentom zo sociálne znevýhodnených rodín. Ďakujeme, že takto pomáhate rásť budúcim lekárom.

Podporiť nás môžete zaslaním príspevku v ľubovoľnej výške. Do poznámky prosím uveďte "dar".

IBAN: SK69 0200 0000 0044 8679 0353

Untitled design (7).png

Naši sponzori

1280px-ESET_logo.svg.png
unnamed-removebg-preview.png
lunter-green.png
bottom of page