top of page

JAK PSÁT ŘEŠENÍ?

Každé kolo semináře sestává ze 3 úkolů. Za každé kolo může řešitel dostat nejvýše 50 bodů, pokud všechny úkoly vyřeší správně. Každé kolo je zaměřeno na jinou oblast medicíny.

● Všechny odpovědi musí být uvedeny v celých větách.

● Studentům se doporučuje používat písmo velikosti 12, Times New Roman.

● Klíčové fráze nebo tvrzení by měly být zvýrazněny hrubým písmem.

● Používejte řádkování 1,15 a odsazení 1,5.

● Studenti musí uvést správné citace všech zdrojů včetně knih.

a webových stránek, pokud jsou použity. Citace by měly obsahovat jednu nebo všechny

následující informace a strukturu: odkaz na webovou stránku, název knihy a číslo

strany, odkaz na video a čas, kdy se výrok vzpomíná. Můžete použít libovolný styl

citování nebo můžete jednoduše citovat pomocí poznámky pod čarou a

uvést výše uvedené informace.

● Všechny předložené příspěvky budou podrobeny programu na odhalování

plagiátů. Za každý případ plagiátorství (neuvedení citací v požadovaných

případech) bude odečtena polovina počtu bodů.

● Všechny hodnoty zahrnující normální/standardní hodnoty, jako jsou normální

krevní buňky a hladiny enzymů, musí být citovány, protože tyto hodnoty se

mohou lišit mezi jednotlivými zeměmi a laboratořemi.

● Zásady opožděného odeslání vypracovaných zadání: Všechny případy

opožděného odeslání vypracovaných zadání musí být nahlášeno

a potvrdit alespoň den před termínem. Termín odeslání lze prodloužit

maximálně o tři dny.

● Neměly by se používat již označené diagramy pro otázky, které vyžadují

vizuální ilustrace, jako jsou nákresy nebo obrázky. Všechny obrázky a

kresby – ze zdroje nebo nakreslené – by měl student označit sám.

Řešení odešli ve formátu pdf. v sekci "předání úkolů" s názvem ve formátu "JMÉNO_PŘEJMĚNÍ_XKOLO".


Opravená řešení is komentáři opravovatelů ti pošleme na email.
Pokud máš pocit, že tvé řešení nebylo správně obodováno, ozvi se nám co nejdříve, napiš nám na naši emailovou adresu a my se na to zpětně ještě jednou podíváme :)

bottom of page