top of page

AKO PÍSAŤ RIEŠENIA?

Každé kolo semináru pozostáva z 3 úloh. Za každé kolo môže riešiteľ dostať najviac 50 bodov, ak všetky úlohy vyrieši správne. Každé kolo je zamerané na inú oblasť medicíny.

● Všetky odpovede musia byť uvedené v celých vetách.

● Študentom sa odporúča používať písmo veľkosti 12, Times New Roman.

● Kľúčové frázy alebo tvrdenia by mali byť zvýraznené hrubým písmom.

● Používajte riadkovanie 1,15 a odsadenie 1,5.

● Študenti musia uviesť správne citácie všetkých zdrojov vrátane kníh.

a webových stránok, ak sú použité. Citácie by mali obsahovať jednu alebo všetky

nasledujúce informácie a štruktúru: odkaz na webovú stránku, názov knihy a číslo

strany, odkaz na video a čas, kedy sa výrok spomína. Môžete použiť ľubovoľný štýl

citovania alebo môžete jednoducho citovať pomocou poznámky pod čiarou a

uviesť vyššie uvedené informácie.

● Všetky predložené príspevky budú podrobené programu na odhaľovanie

plagiátov. Za každý prípad plagiátorstva (neuvedenie citácií v požadovaných

prípadoch) bude odpočítaná polovica počtu bodov.

● Všetky hodnoty zahŕňajúce normálne/štandardné hodnoty, ako sú normálne

krvné bunky a hladiny enzýmov, musia byť citované, pretože tieto hodnoty sa

môžu líšiť medzi jednotlivými krajinami a laboratóriami.

● Zásady oneskoreného odoslania vypracovaných zadaní: Všetky prípady

oneskoreného odoslania vypracovaných zadaní sa musí nahlásiť

a potvrdiť aspoň deň pred termínom. Termín odoslania je možné predĺžiť

maximálne o tri dni.

● Nemali by sa používať už označené diagramy pre otázky, ktoré si vyžadujú

vizuálne ilustrácie, ako sú nákresy alebo obrázky. Všetky obrázky a

kresby - zo zdroja alebo nakreslené - by mal študent označiť sám.

Riešenia odošli vo formáte pdf. v sekcii "odovzdanie úloh" s názvom vo formáte "MENO_PRIEZVISKO_XKOLO".


Opravené riešenia aj s komentármi opravovateľov ti pošleme na email.
Pokiaľ más pocit, že tvoje riešenie nebolo správne obodované, ozvi sa nám čo najskôr, napíš nám na našu emailovú adresu a my sa na to spätne ešte raz pozrieme :)

bottom of page