AKO PÍSAŤ RIEŠENIA?

Každé kolo semináru pozostáva z 3 úloh. Za každé kolo môže riešiteľ dostať najviac 50 bodov, ak všetky úlohy vyrieši správne. Každá úloha obsahuje popis anamnézy pacienta, jeho príznakov a výsledky testov, ak boli vykonané nejaké. Úlohou riešiteľov je prísť na nápad, čo by pacientovi mohlo byť, diagnostikovať ho a zvážiť plán liečby.


Riešenia je najlepšie písať vo Worde s menom, školou a číslom úlohy v hornej časti papiera. Nestačí napísať výsledky, je treba uviesť všetky myšlienkové kroky a svoje tvrdenia poriadne zdôvodniť. V prípade, že si použil/a nejakú odbornú literatúru, nezabudni uviesť odkaz na internetovú stránku alebo meno autora a názov zdroja.


Úlohy nerieš s kamarátom, či iným človekom, skús sa nad nimi zamyslieť a poslať nám, na čo si prišiel/a.
Riešenia je nutné posielať do termínu odoslania série, nakoľko nedodržanie deadlinu môže spôsobiť organizačné problémy a riešiteľovi následne môžu byť za to strhnuté body. Preto úlohy začni riešiť v dostatočnom predstihu, aby si sa vyhol/a zbytočnému stresu.

Riešenia odošli vo formáte pdf. v sekcii "odovzdanie úloh" s názvom vo formáte "MENO_PRIEZVISKO_XKOLO".


Opravené riešenia aj s komentármi opravovateľov ti pošleme na email.
Pokiaľ más pocit, že tvoje riešenie nebolo správne obodované, ozvi sa nám čo najskôr, napíš nám na našu emailovú adresu a my sa na to spätne ešte raz pozrieme :)