top of page

Pred začatím riešenia KaSMEDu je potrebné vyplniť prihlášku cez tento link. Zároveň je potrebné zaplatiť registračný poplatok, výška sa líši od dátumu odoslania prihlášky.

EARLY BIRD do 31. septembra: poplatok 15 eur

STANDARD do 15. októbra: poplatok 20 eur

FINAL CALL do 15.
novembra: poplatok 30 eur

 

Informácie k platbe

Registračný poplatok za korešpondenčný seminár z medicíny KaSMED zaplať na IBAN: SK69 0200 0000 0044 8679 0353.

Do poznámky uveď “Registračný poplatok - MENO PRIEZVISKO”

web.png
bottom of page