Čo je ŽMPV?

Prvý ročník súťaže Žurnalistika pre mladých vedcov je tu! Príležitosti na vzdelávanie, hlavne v oblasti medicíny, môžu byť v týchto časoch limitované. Tak sme sa rozhodli, že pre študentov základných a stredných škôl pripravíme súťaž v písaní vedeckých článkov.

Porota sa skladá z tímu desiatich vedcov z Ústavu molekulárnej biomedicíny v Bratislave.

Úlohou súťažiaceho je napísať článok z oblasti vírusových ochorení, v ktorom predstaví výskumy a najnovšie poznatky o danom víruse. Tri najlepšie články budú u nás publikované na stránke pod autorovými menami. Víťazi budú mať tiež možnosť prehliadky Ústavu molekulárnej biomedicíny.