Čo je KaSMED?

KaSMED, Korešpondenčný seminár medicíny MEDCONu, je nový projekt študentov stredných a vysokých škôl spadajúci pod organizáciu MEDCON, zameraný na priblíženie odboru medicíny stredoškolákom na Slovensku trochu iným spôsobom. KaSMED pozostáva zo sád úloh na rôzne témy v podobe "case studies". Stredoškoláci by dostali potrebné materiály ako napríklad popis anamnézy pacienta, príznakov, výsledkov meraní vitálnych funkcií a podobne. Ich úlohou by bolo prísť s hypotézou na možnú diagnózu, vytvoriť plán krátkodobej alebo dlhodobej liečby, či zvážiť riziká. Seminár bude hodnotený odborníkmi s cieľom odmeniť najúspešnejších riešiteľov. Seminár je už spustený!