top of page

ČO JE KASMED?

KaSMED, Korešpondenčný seminár medicíny, je nový projekt študentov stredných a vysokých škôl spadajúci pod občianske združenie mMEDCON, zameraný na priblíženie odboru medicíny stredoškolákom na Slovensku a v Česku. KaSMED pozostáva zo sád úloh na rôzne témy v podobe "case studies". Stredoškoláci by dostali potrebné materiály ako napríklad popis anamnézy pacienta, príznaky, výsledky meraní vitálnych funkcií a podobne. Ich úlohou je prísť s hypotézou na možnú diagnózu, vytvoriť plán krátkodobej alebo dlhodobej liečby, zvážiť riziká, či odpovedať na iné otázky súvisiace s diagnózou. Korešpondenčný seminár je možné riešiť v slovenskom a anglickom jazyku.

Tohtoročné témy KaSMEDu sú neurológia, dermatológia, endokrinológia, nefrológia, a ortopédia. Prvé kolo bude zverejnené 1. novembra 2023.

bottom of page