Čo je KaSMED?

KaSMED, Korešpondenčný seminár medicíny, je nový projekt študentov stredných a vysokých škôl spadajúci pod občianske združenie mMEDCON, zameraný na priblíženie odboru medicíny stredoškolákom na Slovensku a v Česku. KaSMED pozostáva zo sád úloh na rôzne témy v podobe "case studies". Stredoškoláci by dostali potrebné materiály ako napríklad popis anamnézy pacienta, príznaky, výsledky meraní vitálnych funkcií a podobne. Ich úlohou je prísť s hypotézou na možnú diagnózu, vytvoriť plán krátkodobej alebo dlhodobej liečby, či zvážiť riziká. 2. ročník semináru spúšťame čoskoro!